Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr hab. inż. prof PB Mariusz Adamski

Liczba artykułów: 3
Bus Interior Ventilation and its Impact on the Boundary Layer of the Flowing External Air Nr 4/50/2019 Str. 159
» See summary
Influence of Burning Candle on Room Ventilation Nr 7/50/2019 Str. 267
» See summary
Legal Conditions for Renewable Energy Nr 1/52/21 Str. 2
» See summary
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.