Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: mgr inż. Grzegorz Ojczyk

Liczba artykułów: 23
Kotły na biopaliwa stałe –problemy eksploatacyjne Nr 11/2011 Str. 455
» Zobacz streszczenie
Błędy podczas regulacji instalacji grzewczych Nr 10/44/2013 Str. 450
Zmiany w zakresie technologii regulacji hydraulicznej Nr 8/452014 Str. 303
» Zobacz streszczenie
Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część II – regulatory Nr 10/46/2015 Str. 408
Paliwa stałe oraz przyszłość kotłów stałopalnych małej mocy Nr 2/47/2016 Str. 55
» Zobacz streszczenie
Stacja wymiennikowa Deluxe Kraków Nr 3/47/2016 Str. 123
Jednofunkcyjne węzły wymiennikowe z regulatorem przepływu sterowanym Nr 5/48/2017 Str. 211
» Zobacz streszczenie
Stanowisko badawcze kotłów stałopalnych małej mocy oraz kolektorów słonecznych Nr 7/48/2017 Str. 281
» Zobacz streszczenie
Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część III Nr 8/48/2017 Str. 345
» Zobacz streszczenie
Spalanie peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy Nr 11/48/2017 Str. 472
» Zobacz streszczenie
Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część IV – Sterowane regulatory przepływu Nr 12/48/2017 Str. 526
» Zobacz streszczenie
Wyniki z pomiarów spalanie peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy Nr 1/49/2018 Str. 31
» Zobacz streszczenie
Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część V – Sterowane regulatory przepływu w wykonaniu przemysłowym Nr 2/49/2018 Str. 76
» Zobacz streszczenie
Bimasa i biopaliwa ‒ pelety drzewne. Nr 4/49/2018 Str. 157
» Zobacz streszczenie
Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Nr 5/49/2018 Str. 196
» Zobacz streszczenie
Stan prawny w zakresie kotłów na paliwa stałe Nr 3/51/20 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Kotły wielopaliwowe na węgiel z ręcznym załadunkiem Nr 4/51/20 Str. 9
» Zobacz streszczenie
Wielopaliwowe kotły zmechanizowane małej mocy ‒ opalane węglem. Nr 5/51/20 Str. 13
» Zobacz streszczenie
Palniki wielopaliwowe małej mocy na węgiel z mechanicznym załadunkiem Nr 7-8/51/20 Str. 13
» Zobacz streszczenie
Węgiel kamienny i jego właściwości Nr 11/51/20 Str. 19
» Zobacz streszczenie
Proces spalania paliw stałych Nr 12/51/20 Str. 7
» Zobacz streszczenie
Techniki spalania paliw w kotłach stałopalnych Nr 2/52/21 Str. 11
» Zobacz streszczenie
Przemiany chemiczne podczas spalania w złożu Nr 4/52/21 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.