Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: mgr inż. Ewa Kręcielewska

Liczba artykułów: 12
Analiza możliwości zmniejszenia kosztów i strat przesyłania ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych tradycyjnych, podwójnych i giętkich Nr 7-8/2011 Str. 275
» Zobacz streszczenie
Stanowiska i metody badawcze stosowane w Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A.. Nr 7-8/2011 Str. I -IV
» Zobacz streszczenie
Współczynnik przewodzenia ciepła pianki „PUR” w rurach preizolowanych w warunkach eksploatacyjnych i po sztucznym starzeniu w badawczej komorze cieplne Nr 2/46/2015 Str. 46
» Zobacz streszczenie
Pomiary drgań rurociągów ciepłowniczych Nr 9/49/2018 Str. 353
» Zobacz streszczenie
Laboratorium badawcze ‒ Veolia Energia Warszawa Nr 8/50/2019 Str. 305
Badania rur oraz złączy preizolowanych w Laboratorium Badawczym Veolia Energia War-szawa wg znowelizowanych norm EN 253 oraz EN 4 Nr 1/51/20 Str. 33
Systemy potwierdzenia jakości złączy i rur preizolowanych Nr 7-8/51/20 Str. 40
Uwagi do normy EN 253:2019 Nr 11/51/20 Str. 30
Uwagi do normy EN 489-1:2019 Nr 1/52/21 Str. 27
» Zobacz streszczenie
Fakty i mity dotyczące rur preizolowanych stosowanych w ciepłownictwie – Część I Nr 12/52/21 Str. 17
» Zobacz streszczenie
Fakty i mity dotyczące rur preizolowanych stosowanych w ciepłownictwie – Część II Nr 1/53/22 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Fakty i mity dotyczące rur preizolowanych stosowanych w ciepłownictwie ‒ Część III. Krajowe deklaracje właściwości użytkowych Nr 3/53/22 Str. 27
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.