Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr inż. Marian Rubik

Liczba artykułów: 25
Pompy ciepła. Zarys historyczny, informacje ogólne i sytuacja rynkowa Nr 4/2008 Str. 17
» Zobacz streszczenie
Pompy ciepła – część III. Rzeczywiste obiegi sprężarkowych pomp ciepła, czynniki robocze, klasyfikacja i budowa pomp ciepła Nr 6/2008 Str. 3
Pompy ciepła – część 7. Sprężarkowe pompy ciepła w systemach ogrzewania Nr 11/08 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Pompy ciepła – część 9. Zakłócenia w eksploatacji i awarie instalacji z pompami ciepła.Nowe uregulowania prawne w dziedzinie pomp ciepła Nr 2/2009 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Inspekcja i ocena systemu klimatyzacji budynków w aspekcie wymagań normy PN-EN 15240. Część 1 Nr 5/2009 Str. 34
» Zobacz streszczenie
Inspekcja i ocena systemu klimatyzacji budynków w aspekcie wymagań normy PN-EN 15240. Część II Nr 6/2009 Str. 29
» Zobacz streszczenie
Produkcja chłodu w systemach ciepłowniczych – konieczność czy potrzeba biznesowa? Część I. Nr 11/2012 Str. 474
» Zobacz streszczenie
Nowe, ekologiczne czynniki chłodnicze R32 w klimatyzacji Nr 3/48/2017 Str. 112
» Zobacz streszczenie
Seminarium SCHAKO PREZENTACJE 2017 ‒ Nr 12/48/2017 Str. 530
Wpływ sterowania elektronicznym zaworem rozprężnym i wydajnością sprężarki na parametry pracy pompy ciepła typu powietrze-woda Nr 10/49/2018 Str. 404
» Zobacz streszczenie
Jakość powietrza zewnętrznego a pompy ciepła. Część 2 Nr 11/50/19 Str. 419
» Zobacz streszczenie
Jakość powietrza zewnętrznego a pompy ciepła. Część 3 Nr 12/50/19 Str. 457
» Zobacz streszczenie
Niezawodność oraz trwałość instalacji chłodniczych i pomp ciepła. Część I Nr 2/51/20 Str. 8
» Zobacz streszczenie
Powietrzne pompy ciepła. Rozwój technologii i perspektywy zastosowania tych urządzeń w ogrzewnictwie. Część 1 Nr 4/51/20 Str. 15
» Zobacz streszczenie
Intensyfikacja procesów wymiany ciepła w wymiennikach stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła Nr 6/51/20 Str. 7
» Zobacz streszczenie
Intensyfikacja procesów wymiany ciepła w wymiennikach stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Część 2. Nr 7-8/51/20 Str. 24
» Zobacz streszczenie
Intensyfikacja procesów wymiany ciepła w wymiennikach stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Część 3 Nr 9/51/20 Str. 15
» Zobacz streszczenie
Sprawność przeponowych wymienników ciepła Nr 10/51/20 Str. 9
» Zobacz streszczenie
Czytelnictwo i COW w czasach zarazy – cd Nr 10/51/20 Str. 35
Czy w Polsce jest szansa na wykorzystanie ciepła systemowego do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji? Część 1 Nr 12/51/20 Str. 34
» Zobacz streszczenie
Czy w Polsce jest szansa na wykorzystanie ciepła systemowego do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji? Część 3 Nr 2/52/21 Str. 16
» Zobacz streszczenie
Wpływ temperatury źródeł na efektywność energetyczną oraz charakterystyki sprężarkowych pomp ciepła. Część 1 Nr 6/52/21 Str. 4
» Zobacz streszczenie
Wpływ temperatury źródeł na efektywność energetyczną oraz charakterystyki sprężarkowych pomp ciepła. Część 2 Nr 7-8/52/21 Str. 18
» Zobacz streszczenie
Quo vadis – polskie ciepłownictwo/ogrzewnictwo? Część I Nr 9/52/21 Str. 6
» Zobacz streszczenie
XVIII Konferencja Techniczna Organizator: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie Patronat Medialny: COW/INSTAL Nr 12/52/21 Str. 31
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.