Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr inż. Marian Rubik

Liczba artykułów: 34
Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej
Ekologiczne aspekty ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji. Część II Nr 2/2000 Str. 18
Zastosowanie armatury regulacyjnej w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Obiegi wody lodowej i nośników zimna Nr 7-8/2000 Str. 38
Aktualne problemy skojarzonej gospodarki cieplno-chłodniczej w Polsce Nr 10/2000 Str. 10
Aktualne problemy skojarzonej gospodarki cieplo-chłodniczej w Polsce (dokończenie z nr. 10/2000) Nr 11/2000 Str. 11
Problemy normalizacji w ciepłownictwie, ogrzewnictwie i wentylacji Nr 5/2002 Str. 35
Skojarzone wytwarzanie ciepła, zimna i energii elektrycznej Nr 10/2002 Str. 9
» Zobacz streszczenie
Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym Nr 6/2004 Str. II
Wpływ rozwiązania instalacji wody lodowej na eksploatację źródła zimna Nr 7-8/2005 Str. 46
» Zobacz streszczenie
Nowe normy z dziedziny ogrzewnictwa w przededniu wdrożenia w Polsce Dyrektywy Europejskiej 2002/1WE Nr 10/2005 Str. 38
» Zobacz streszczenie
Mizieliński K., Olszak J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Nr 10/2005 Str. 48
Ciepłownictwo w Ostrołęce ma już 30 lat Nr 1/2006 Str. 40
ConduFillSM ? nowoczesna, amerykańska technologia renowacji izolacji cieplnej rurociągów ciepłowniczych Nr 9/2006 Str. 12
Klimatyzacja solarna ? możliwości i tendencje rozwoju Nr 10/2006 Str. 34
» Zobacz streszczenie
Ekologiczne i energetyczne korzyści wykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu. Cz. I Nr 3/2008 Str. 27
» Zobacz streszczenie
Ekologiczne i energetyczne korzyści wykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu. Cz.II Nr 4/2008 Str. 37
» Zobacz streszczenie
Pompy ciepła – część II. Teoretyczne podstawy działania – wykresy obiegów Nr 5/2008 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Ekologiczne i energetyczne korzyści wykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu. Cz. III Nr 5/2008 Str. 35
» Zobacz streszczenie
Pompy ciepła – część IV. Dolne źródła ciepła – budowa i wymiarowanie gruntowych wymienników ciepła Nr 7-8/2008 Str. 6
Pompy ciepła – część 5. Dolne źródła ciepła; budowa i wymiarowanie gruntowych Nr 9/2008 Str. 3
Pompy ciepła – część 6. Dolne źródła ciepła - budowa i wymiarowanie gruntowych wymienników ciepła(cd.). Spężarkowe pompy ciepła w systemach ogrzewania i przygotowania c.w.u. Nr 10/08 Str. 42
Pompy ciepła – część 8. Energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty stosowaniasprężarkowych pomp ciepła Nr 12/08 Str. 14
Inspekcja i ocena systemu klimatyzacji budynków w aspekcie wymagań normy PN-EN 15240. Część 3 Nr 7-8/2009 Str. 51
Wpływ nowych uregulowań prawnych na rynek pomp ciepła w Polsce i Unii Europejskiej Nr 3/2010 Str. 98
» Zobacz streszczenie
Nowa książka Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej Nr 6/2011 Str. 265
Produkcja chłodu w systemach ciepłowniczych – konieczność czy potrzeba biznesowa? Część II. Nr 12/2012 Str. 519
» Zobacz streszczenie
XIV Międzynarodowa Konferencja Air, Heat & Energy in Buildings 2014 Nr 9/45/2014 Str. 366
Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii – Adolf Mirowski – Nr 10/46/2015 Str. 407
Jakość powietrza zewnętrznego a pompy ciepła. Część 1 Nr 10/50/19 Str. 386
» Zobacz streszczenie
Rozszczelnienie (rozhermetyzowanie) instalacji chłodniczych i pomp ciepła. Przyczyny rozhermetyzowania, lokalizacja nieszczelności, naprawa uszkodzeń oraz zapobieganie ich powstawaniu Nr 1/51/20 Str. 11
» Zobacz streszczenie
Niezawodność oraz trwałość instalacji chłodniczych i pomp ciepła. Część II Nr 3/51/20 Str. 15
» Zobacz streszczenie
Powietrzne pompy ciepła. Rozwój technologii i perspektywy zastosowania tych urządzeń w ogrzewnictwie. Część 2 Nr 5/51/20 Str. 21
» Zobacz streszczenie
Czy w Polsce jest szansa na wykorzystanie ciepła systemowego do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji? Część 2 Nr 1/52/21 Str. 18
» Zobacz streszczenie
Wybrane aspekty projektowania maszynowni chłodniczych i pomp ciepła z czynnikiem R-744. Nr 3/52/21 Str. 27
» Zobacz streszczenie
Quo vadis – polskie ciepłownictwo/ogrzewnictwo? Część II Nr 10/52/21 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.