Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk

Liczba artykułów: 23
Badania eksperymentalne ciepła właściwego betonu komórkowego metodą DSC Nr 1/2000 Str. 26
Badania eksperymentalne ciepła właściwego skały piaskowca Nr 2/2000 Str. 11
Badania przewodności cieplnej powłoki elewacyjnej ocieplajacej ""interior"" firmy Thermo-Shield (USA). Nr 5/2001 Str. 40
Badania eksperymentalne porowatości oraz zjawiska redukcji przewodności cieplnej w wybranym betonie komórkowym Nr 2/2002 Str. 13
» Zobacz streszczenie
Badania eksperymentalne zależności przewodności cieplnej od temperatury materiału magnetycznego Nr 6/2003 Str. 15
» Zobacz streszczenie
Określanie współczynnika ekstynkcji pianek izolacyjnych z tworzyw sztucznych w aparacie płytowym z ochronną płytą cieplną . Część 1. Opis metody Nr 2/2006 Str. 15
» Zobacz streszczenie
Określanie współczynnika ekstynkcji pianek izolacyjnych z tworzyw sztucznych w aparacie płytowym z ochronną płytą cieplną. Część 2. Implementacja metody Nr 3/2006 Str. 11
» Zobacz streszczenie
Określanie współczynnika ekstynkcji pianek izolacyjnych z tworzyw sztucznych w aparacie płytowym z ochronną płytą cieplną Nr 4/2006 Str. 8
Określanie parametrów termofizycznych materiałów izolacyjnych metodą cieplnego wymuszenia impulsywnego Nr 12/2006 Str. 9
» Zobacz streszczenie
Pomiary i obliczenia przewodności cieplnej niewentylowanych warstw powietrza Nr 7-8/2008 Str. 55
» Zobacz streszczenie
Experimental Investigations of Radiative - Conductive Heat Transfer in Dotted Sty-rofoam. Part 1. Examination of Solid Samples Nr 3/2009 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Badania eksperymentalne radiacyjno - kondukcyjnej wymiany ciepła w styropianie w kropki. Część 2. Badania próbek podzielonych na warstwy Nr 7-8/2009 Str. 27
» Zobacz streszczenie
Identyfikacja parametrów termofizycznych ciał stałych metodą nagrzewania ciągłego Nr 1/2010 Str. 10
» Zobacz streszczenie
Badania eksperymentalne przewodności cieplnej oraz wytrzymałości na ściskanie pianek polistyreno – uretanowych Nr 4/2011 Str. 141
» Zobacz streszczenie
Badania eksperymentalne radiacyjno - kondukcyjnej wymiany ciepła w styropianie grafitowym. Część 1. Badania próbek litych Nr 2/44/2013 Str. 59
» Zobacz streszczenie
Badania eksperymentalne radiacyjno - kondukcyjnej wymiany ciepła w styropianie grafitowym. Część 2. Badania próbek podzielonych na warstwy Nr 3/44/2013 Str. 101
» Zobacz streszczenie
Badania eksperymentalne efektu redukcji przewodności cieplnej w piance polistyrenowej (styropianie). Nr 12/44/2013 Str. 509
» Zobacz streszczenie
Badania eksperymentalne temperatury powierzchni płyt styropianowych nagrzewanych lampą kwarcową Nr 1/46/2015 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Eksperymentalne badania temperatury powierzchni płyt styropianowych poddanych ekspozycji promieniowania słonecznego Nr 2/46/2015 Str. 53
» Zobacz streszczenie
Numeryczne obliczenia odkształceń termicznych płyt styropianowych Nr 3/46/2015 Str. 87
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie dynamicznej analizy mechanicznej do badań żywic epoksydowych stosowanych w lotnictwie Nr 9/48/2017 Str. 365
» Zobacz streszczenie
Eksperymentalne badania radiacyjno-kondukcyjnej wymiany ciepła w macie aerożelowej Porogel Medium Space-Loft. Nr 7/50/2019 Str. 257
» Zobacz streszczenie
Badania przewodności cieplnej maty aerożelowej Porogel Medium Space-Loft w zakresie tempe-ratury do 200ºC Nr 10/50/19 Str. 380
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.