Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 11/52/21

 
 

1 grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nową listę czasopism.

„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” ma 20 punktów.

 

 

Wywiad z Andrzejem Różyckim Członkiem Zarządu ENGIE SAR Sp. z o.o., ekspertem Pracodawców RP w zakresie szpitalnictwa, szczególnie sal operacyjnych, rzeczoznawcą budowlanym RZE i branżowym PZITS Str. 3
Systemy HVAC szpitala – studium przypadku Str. 5 » Zobacz streszczeniemgr inż. Wojciech Porowski
Wybrane informacje o projekcie normy europejskiej dotyczącej wentylacji w szpitalach Str. 11
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
Techniki oczyszczania powietrza na potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitalnych. Str. 16 » Zobacz streszczeniedr inż. Amelia Staszowska
Porównanie laminarnego i mieszającego przepływu powietrza w salach operacyjnych norweskiego szpitala Str. 20
#SzczegółySąWażne ‒ centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiektach służby zdrowia Str. 26
mgr inż. Paweł Olijarczyk
Systemair – pierwszy na świecie producent oferujący certyfikat EUROVENT dla higienicznych central wentylacyjnych Geniox Str. 30
Aleksandra Słonecka
Równoważenie przepływów oraz stopniowanie ciśnienia powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnyc Str. 32
mgr inż. Zbigniew Kowalski
Skuteczne zarządzanie obiektami medycznymi z jednego miejsca. C&C Partners Str. 34
Bartosz Brzoska
Czystość mikrobiologiczna powietrza a elastyczność i efektywność energetyczna w hybrydowej sali operacyjnej Str. 36
Paweł Borowiecki
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji i sieci sanitarnych ‒ podsumowanie Str. 40
Seminarium COIW – Sieci cieplne Str. 41
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 10/2021 r. Str. 42
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.