Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 4/52/21

Analiza sytuacji na rynku uprawnień do emisji CO2. Str. 3 » Zobacz streszczeniedr inż. Małgorzata Niestępska
Rusza transformacja sektora elektroenergetycznego Str. 8
Efektywna metoda dekarbonizacji krajowego sektora ciepłowniczego za pomocą innowacyjnego systemu odzyskiwania ciepła skraplania pary wodnej ze spalin powstającej ze spala-nia wilgotnej biomasy oraz absorpcyjnej pompy ciepła. Str. 9 » Zobacz streszczenie Wojciech Piotrowski
Przemysław Gidziela
dr inż. Marcin Malicki
Maksymilian Gondek
Jarosław Kabierz
Carlos Esteban Wong Munoz
Możliwości poprawy efektywności ekonomicznej małych przedsiębiorstw ciepłowniczych na przykładzie Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o Str. 17 » Zobacz streszczenie Rafał Wiśniewski
Przemiany chemiczne podczas spalania w złożu Str. 20 » Zobacz streszczeniemgr inż. Grzegorz Ojczyk
Pompy ciepła w istniejących budynkach Str. 25 » Zobacz streszczeniedr inż. Marek Miara
Etykiety w programie Audytor SET Str. 28
dr inż. Michał Strzeszewski
Konferencja Naukowo – Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” Str. 31
inż. Dominia Ćwiklińska
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 02/2021 r Str. 33
Miks energetyczny w polskim ciepłownictwie na koniec 2030: 45% węgiel, 20% gaz, 35% OZE Str. 36
Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński podczas rozmowy z wiceministrem handlu, przemysłu i energii Korei Południowej Str. 37
Rusza transformacja sektora elektroenergetycznego Str. 38
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.