Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 2/52/21

Supporting the Heating System with Solar Collectors in Winter Str. 2 » See summaryinż. Adrian Gwóźdź
dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
Minister Kurtyka o transatlantyckich relacjach energetyczno-klimatycznych podczas Atlantic Council Global Energy Forum 2021. Str. 10
Combustion Techniques for Solid-Fuel Boilers Str. 11 » See summarymgr inż. Grzegorz Ojczyk
Is There a Chance to Use System Heat in Poland to Produce Cold for Air Conditioning? Part 3 Str. 16 » See summarydr inż. Marian Rubik
Polsko-amerykańskie rozmowy o energetyce odnawialnej Str. 26
Application of Heat Recovery System in a Refrigeration Plant on the Example of Coo-ling Tunnels Str. 27 » See summarydr hab. inż. prof. AGH Marek Borowski
mgr inż. Bernardetta Ryba
Wpływ parametrów roboczych na czas i jakość elektrycznego procesu zgrzewania złączy rur preizolowanych Str. 34 » See summaryinż. Józef Kamieniecki
mgr inż. Michał Kamieniecki
Konferencja Naukowo-Techniczna online „Klimatyzacja w obiektach szpitalnych” 26.03.2021 r. Str. 39 » See summary
Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu „Polskiej Strategii Wodorowej Str. 40
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.