Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 6/51/20

 

 


 Prenumeratorzy wersji papierowej czasopisma 

„Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”

mają bezpłatny dostęp do portalu Informacji Technicznej:

https://sigma-not.pl/czasopisma-9-cieplownictwo-ogrzewnictwo-wentylacja.html

 

 

SPIS TREŚCI 

  

 

 

Dostosowanie kotłów rusztowych do standardów emisyjnych tlenków azotu a jakość popiołu lotnego Str. 3 » Zobacz streszczeniedr inż. Izabella Maj
mgr inż. Przemysław Garbacz
Intensyfikacja procesów wymiany ciepła w wymiennikach stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła Str. 7 » Zobacz streszczeniedr inż. Marian Rubik
Jubileusz 75-lecia Politechniki Śląskiej Str. 15
Poszukiwanie optymalnych parametrów instalacji chłodzenia z cieczą pośredniczącą w systemach klimatyzacji budynków użyteczności publicznej Str. 16 » Zobacz streszczeniedr inż. Kazimierz Wojtas
Uwarunkowania prawne projektowania i realizacji wewnętrznych instalacji HVAC w budynkach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Propozycje zmian rozwiązań Str. 24 » Zobacz streszczeniemgr inż. Rafał Pitry
Scenariusze elektryfikacji ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2030 roku Str. 32
Systemy odciągów miejscowych i okapów. Część 1. Str. 33 » Zobacz streszczeniemgr inż. Anna Pacak
Modernizacja zabrzańskiej elektrociepłowni Str. 35
Wykorzystanie ubocznych produktów spalania (UPS) w gospodarce o obiegu zamkniętym Str. 36
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.