Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 5/51/20

 

 

Prenumeratorzy wersji papierowej czasopisma 

„Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”

Mają bezpłatny dostęp do portalu Informacji Technicznej:

https://sigma-not.pl/czasopisma-9-cieplownictwo-ogrzewnictwo-wentylacja.html 

 

 

 

Marginal Costs in District Heating Str. 3 » See summarydr inż. Małgorzata Niestępska
Economical and Environmental Benefits of Absorption Chillers Supplied by Industrial Waste Heat Applications Str. 8 » See summarymgr inż. Andrzej Jadziak
dr inż. Marcin Malicki
Low-Power Multi-Fuel Mechanised Boilers ? Fired with Coal Str. 13 » See summarymgr inż. Grzegorz Ojczyk
Air Heat Pumps. Development of Technology and Prospects for Application of These Devices in Heating Engineering. Part 2 Str. 21 » See summarydr inż. Marian Rubik
Technical Specifications 2021 and Solutions for Ventilation, Air Conditioning and District Heating Systems with Particular Emphasis on Multi-family Buildings Str. 29 » See summarymgr inż. Bartłomiej Adamski
Systemy wentylacji w obiektach o podwyższonych wymaganiach względem higieny Str. 34 » See summary Bartłomiej Fidelus
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.