Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 5/51/20

 

 

Prenumeratorzy wersji papierowej czasopisma 

„Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”

Mają bezpłatny dostęp do portalu Informacji Technicznej:

https://sigma-not.pl/czasopisma-9-cieplownictwo-ogrzewnictwo-wentylacja.html 

 

 

 

Koszty marginalne w ciepłownictwie Str. 3 » Zobacz streszczeniedr inż. Małgorzata Niestępska
Ekonomiczne i środowiskowe korzyści z zastosowania absorpcyjnych agregatów chłodniczych zasilanych ciepłem odpadowym z układu przemysłowego Str. 8 » Zobacz streszczeniemgr inż. Andrzej Jadziak
dr inż. Marcin Malicki
Wielopaliwowe kotły zmechanizowane małej mocy ‒ opalane węglem. Str. 13 » Zobacz streszczeniemgr inż. Grzegorz Ojczyk
Powietrzne pompy ciepła. Rozwój technologii i perspektywy zastosowania tych urządzeń w ogrzewnictwie. Część 2 Str. 21 » Zobacz streszczeniedr inż. Marian Rubik
Warunki techniczne 2021 a rozwiązania urządzeń i systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ogrzewczych ze szczególnym uwzględnieniem budynków wielorodzinnych Str. 29 » Zobacz streszczeniemgr inż. Bartłomiej Adamski
Systemy wentylacji w obiektach o podwyższonych wymaganiach względem higieny Str. 34 » Zobacz streszczenie Bartłomiej Fidelus
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.