Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 3/51/20

Stan prawny w zakresie kotłów na paliwa stałe Str. 3 » Zobacz streszczeniemgr inż. Grzegorz Ojczyk
Analiza pracy przeciwprądowych pośrednich wymienników wyparnych. Część 1. Analiza ogólna Str. 8 » Zobacz streszczeniemgr inż. Anna Pacak
dr inż. Demis Pandelidis
Niezawodność oraz trwałość instalacji chłodniczych i pomp ciepła. Część II Str. 15 » Zobacz streszczeniedr inż. Marian Rubik
Wpływ metody produkcji rur preizolowanych na użytkowe właściwości preizolowanych sieci cieplnych Str. 25
Maksymalna energooszczędność na minimalnej powierzchni Str. 28
Bartłomiej Fidelus
Ekologia w Afryce ‒ utylizacja śmieci w Libii Str. 30
mgr inż. Wojciech Radomski
VIII Kongres PORT PC. Polska siłą napędową wzrostu znaczenia niskoemisyjnych technologii grzewczych w UE Str. 33
Chłodnictwo i pompy ciepła. Rubik Marian Str. 35
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.