Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Podnoszenie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych w kontekście ograniczania ubóstwa energetycznego (str. 9 nr. 1/53/22)
dr inż. Grzegorz Bartnicki
inż. Wioletta Walczak
  


DOI: 10.15199/9.2022.1

Słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, budynki wielorodzinne, termomodernizacja, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, koszt zaopatrzenia w ciepło

 

Streszczenie

Osiągniecie celów klimatycznych wymaga podjęcia działań także w odniesieniu do budynków istniejących

W pracy przeanalizowano możliwości ograniczania ubóstwa energetycznego koncentrując się na aspektach technicznych, jak termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych. Przedstawiono studium przypadku na podstawie 18-letniego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Uzyskano wyniki w zakresie redukcji zapotrzebowania na ciepło budynku o 26%, a także pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w niemal 85% w częściach wspólnych budynku oraz na zapewnienie ok. 18% energii do przygotowania c.w.u. przez instalację PV.

Omówiony przykład wskazuje, że objęcie działaniami termomodernizacyjnymi istniejących budynków jest uzasadnione i może prowadzić do istotnego ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.