Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Improving the Energy Efficiency of Multi-Family Buildings in the Context of Reducing Energy Poverty (str. 9 nr. 1/53/22)
dr inż. Grzegorz Bartnicki
inż. Wioletta Walczak
  


DOI: 10.15199/9.2022.1.1

Keywords: energy poverty, multi-family buildings, thermo-modernisation, renewable energy sources, energy efficiency, the cost of heat supply

 

Abstract

Meeting the climate goals requires action also for the existing buildings.

This paper analyzes the possibilities of reducing energy poverty focusing on technical aspects such as thermal modernization and application of RES in multi-family buildings. A case study based on an 18-year-old multi-family building was presented. The results were obtained in terms of reducing the heat demand of the building by 26%, as well as covering the demand for electrical energy in almost 85% in the common parts of the building and providing about 18% of energy for the preparation of DHW through a photovoltaic installation.

The discussed example shows that it is advisable to cover the existing buildings with thermal modernization measures and can lead to a significant reduction in the phenomenon of energy poverty.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.