Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Ograniczenie emisji CO2 w procesie wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania zakładu przemysłowego dzięki zastosowaniu układu absorpcyjnej pompy ciepła z wbudowanym palnikiem gazowym (str. 9 nr. 5/52/21)
dr inż. Marcin Malicki
  

DOI: 10.15199/9.2021.5.2 

Słowa kluczowe: Absorpcyjnej Pompy Ciepła, palniki gazowy, odzysk ciepła niskotemperaturowego

Streszczenie

Przeanalizowano możliwości zastosowania układu Absorpcyjnej Pompy Ciepła zasilanej ciepłem ze spalania gazu w zakładzie produkcyjnym oraz uzyskane dzięki temu korzyści. Podstawą analizy były rzeczywiste dane eksploatacyjne z roku 2020 dotyczące zapotrzebowania na ciepło, parametrów dolnego źródła ciepła oraz kosztów mediów. W przykładzie dobrano konkretne urządzenia techniczne oraz oszacowano koszty ich montażu i włączenia w układ produkcyjny. Podstawową korzyścią uzyskaną dzięki zastosowaniu APC jest odzyskanie ciepła niskotemperaturowego, które dotychczas  było rozpraszane w otoczeniu i wykorzystanie otrzymanego ciepła użytecznego do produkcji wody gorącej na potrzeby technologii produkcji. Przeanalizowano także korzyści środowiskowe i finansowe uzyskane dzięki ograniczeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.