Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Chemical Transformations During Combustion in the Bed (str. 20 nr. 4/52/21)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

 

DOI: 10.15199/9.2021.4.4 

Keywords: low-power solid-fuel boilers, coal, wood, pellets

Abstract

The article describes the chemical transformations occurring during fuel combustion in the bed and the impact of the combustion technique on the thermal efficiency of the process and the emission of harmful combustion products to the atmosphere.

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.