Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Is There a Chance to Use System Heat in Poland to Produce Cold for Air Conditioning? Part 3 (str. 16 nr. 2/52/21)
dr inż. Marian Rubik
  

DOI: 10.15199/9.2021.2.3

Keywords: poly-generation, tri-generation, absorption chiller, primary energy consumption rate, direct and indirect cooling system

Abstract

The article describes different methods of producing energy carriers for building objects. Decentralized (dispersed) sources and centralized systems, in which the city's district heating systems have been used to produce chilled water for the air conditioning of facilities that are underloaded in summer, are discussed. Necessary modifications to the operating conditions of district heating systems are described, as well as the limit, minimum cooling capacity requirements to ensure energy and environmental efficiency of system operation. An outline of the theoretical and implementation work carried out in this respect in the country has been also presented, and several examples of solutions for tri-generation systems described.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.