Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne: Nowe przepisy będą chronić konsumentów (str. 40 nr. 1/52/21)
  

 

............................................................................................... Przyjęty przez Rząd 24 listopada 2020 r. projekt nowelizacji ustawy ‒ Prawo energetyczne przewiduje  wzmocnienie pozycji konsumentów i ich ochronę na rynku energii i paliw gazowych. Zawarto w nim m.in. rozwiązanie, które zakazuje .................................................

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.