Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Systemy filtracji powietrza. Cześć 2. Wentylacja (str. 11 nr. 1/52/21)
dr inż. Demis Pandelidis
  

DOI: 10.15199/9.2021.1.2

 

Słowa kluczowe: filtracja powietrza, wentylacja, klimatyzacja

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono przegląd rozwiązań technologii filtracji powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W drugiej części artykułu przedstawione zostaną rozwiązania filtrów stosowanych w centralach wentylacyjnych wykorzystywanych w systemach wentylacji mechanicznej.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.