Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
A Project to Modernize a Single-Family Building in Terms of Using Solar Gains (str. 16 nr. 11/51/20)
dr inż Piotr Michalak
  

DOI: 10.15199/9.2020.11.3

Keywords: PN-EN ISO 13790, PN-EN ISO 52010-1, solar gains

Abstract

The article presents a project to modernize a single-family residential building located in Nowy Sącz in terms of better use of solar energy. To determine the heat demand for heating the building, the monthly method from PN-EN ISO 13790 was used. With regard to the original design, it was proposed to use windows and doors with better thermal insulation. The arrangement of windows and their surface in individual external walls were changed. In the discussion, the results for the state before and after the modification were compared, the analysis of these changes in terms of solar gains and the monthly balance of thermal needs. The introduced changes resulted in an increase in solar gains by 679 kWh per year and, at the same time, a reduction in the heating needs of the facility from 11,138 kWh to 10,458 kWh.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.