Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Projekt modernizacji budynku jednorodzinnego pod kątem wykorzystania zysków słonecznych (str. 16 nr. 11/51/20)
dr inż Piotr Michalak
  

DOI: 10.15199/9.2020.11.3

Słowa kluczowe: PN-EN ISO 13790, PN-EN ISO 52010-1, zyski słoneczne

Streszczenie

W artykule przedstawiono projekt modernizacji jednorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Nowym Sączu pod kątem lepszego wykorzystania energii słonecznej. Do wyznaczenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania obiektu wykorzystano metodę miesięczną z normy PN-EN ISO 13790. Względem pierwotnego projektu zaproponowano zastosowanie okien i drzwi o lepszej izolacyjności cieplnej. Zmieniono rozmieszczenie okien oraz ich powierzchnię w poszczególnych ścianach zewnętrznych. W dyskusji porównano wyniki badań stanu sprzed i po modyfikacji, analizę tych zmian pod kątem zysków słonecznych oraz bilans miesięczny potrzeb cieplnych. Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost zysków słonecznych o 679 kWh rocznie i jednocześnie zmniejszenie potrzeb grzewczych obiektu z 11 138 kWh do 10 458 kWh.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.