Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Badanie efektywności sprężarkowej pompy ciepła pracującej w trybie regulacji jakościowej i ilościowej w zależności od stopnia modulacji mocy grzewczej. (str. 3 nr. 11/51/20)
dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab inż. Paweł Obstawski
  

DOI: 10.15199/9.2020.11.1

 

Słowa kluczowe: sprężarka inwerterowa, modulacja mocy, współczynnik mocy grzewczej

Streszczenie

W artykule rozpatrywano wpływ poziomu modulacji mocy gruntowej pompy ciepła na wartość współczynnika wydajności. Badania eksperymentalne wykonano w Instytucie Inżynierii Mechanicznej SGGW wykorzystując stanowisko z urządzeniem wyposażonym w inwerterowy napęd sprężarki. Układ hydrauliczny i oprogramowanie sterowników pozwala na automatyczne osiąganie stanu ustalonego dla zadawanych wartości temperatury źródła i odbiornika oraz wymuszonego poziomu mocy grzewczej sprężarki. W większości prób temperaturę źródła ustalono na poziomie 6oC, a temperaturę odbiornika na wlocie do skraplacza w zakresie wartości od 23oC do 47oC. Zarówno w serii prób odpowiadających regulacji mocy ilościowej, jak też regulacji ilościowej najwyższy współczynnik wydajności pompa ciepła osiągała przy pracy z mocą odpowiadającą 60-70% mocy maksymalnej dla danej kombinacji temperatury źródła i odbiornika. Przy wysterowaniu mocy poniżej 40% i powyżej 80% współczynnik wydajności pompy ciepła obniża się do 20% w skali względnej.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.