Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Zielone i cyfrowe ciepłownictwo XXI wieku (str. 3 nr. 10/51/20)
dr inż. Małgorzata Niestępska
  

DOI: 10.15199/9.2020.10.1

 Słowa kluczowe: ciepłownictwo, OZE, 4GDH, inteligentne sieci cieplne, inteligentne systemy energetyczne, zrównoważone systemy energetyczne, systemy energii odnawialnej

Streszczenie

Obecnie ciepło systemowe w Polsce funkcjonuje jeszcze w ramach tradycyjnego modelu rozliczeń na poziomie administratora obiektu czy budynku przyłączonego do sieci. Jednak cele „zielonego ładu” oraz droga do ich realizacji prowadzi przez digitalizację systemów ciepłowniczych i ich transformację na sieci 4G, a następnie poprzez 5G do standardu 6G. Tylko systemowe i całościowe podejście do transformacji sektora i uwzględnienie wzajemnych synergii z potrzebami budownictwa nowych standardów pozwoli na utrzymanie konkurencyjnej pozycji ciepła systemowego i na rozbudowanie zakresu działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Brzmiące dziś nieco obco pojęcia smart living, smart heating, Internet rzeczy (IoE) czy blockchain staną się codziennością komunikacji z klientem, pomiędzy sferą wytwarzania oraz dystrybucji oraz pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, elementami systemu ciepłowniczego i energetycznego.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.