Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Zyski ciepła wagonu pasażerskiego na przykładzie modelu typu 159A (str. 27 nr. 9/51/20)
mgr inż. Jakub Magnuszewski
dr hab. inż. prof PB Mariusz Adamski
  

DOI: 10.15199/9.2020.9.4

 Słowa kluczowe: komfort cieplny, zyski ciepła, bilans cieplny

Streszczenie

W artykule podano składniki bilansu cieplnego organizmu oraz określono parametry powietrza w wagonach pasażerskich.

Obliczenia wykonano dla wagonu osobowego, bezprzedziałowego drugiej klasy o oznaczeniu fabrycznym 159A Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski; przeznaczonego do ruchu krajowego i międzynarodowego z prędkością maksymalną 200 km/h. Wykonano obliczenia cieplne dla okresu letniego, które uwzględniały zyski ciepła od ludzi, od oświetlenia oraz nasłonecznienia, w celu określenia zapotrzebowania wagonu pasażerskiego na chłód.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.