Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Applications of Absorption Heat Pumps in District Heating (str. 3 nr. 9/51/20)
dr inż. Marcin Malicki
  
DOI: 10.15199/9.2020.9.1
 
 
Keywords: absorption heat pumps, gas burner, heat cost, renewable sources


Abstract
Absorption Heat Pumps powered by an integrated gas burner are a viable alternative to Electric Compressor Heat Pumps as well as cogeneration systems. Thanks to heat generation efficiency close to 1,7 and relatively low investment expenditure, AHP ensures an attractive heat price and the possibility
of increasing the share of renewable sources of heat in the fuel structure of the Heat Distribution Companies. The article presents the results of comparative calculations of operating costs of the Gas Boiler, Compressor Heat Pump, and Absorption Heat Pump system as heat sources for the needs of the Municipal District Heating Network.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.