Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Warunki techniczne 2021 a rozwiązania urządzeń i systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ogrzewczych ze szczególnym uwzględnieniem budynków wielorodzinnych (str. 29 nr. 5/51/20)
mgr inż. Bartłomiej Adamski
  

DOI: 10.15199/9.2020.5.5

Słowa kluczowe: wentylacja, ogrzewanie, chłodzenie, urządzenia zdecentralizowane, odzyskiwania ciepła

Streszczenie

W artykule opisano nowe autorskie rozwiązania zdecentralizowanych urządzeń wentylacyjno-ogrzewczo-chłodzących, których stosowanie umożliwi spełnienia w budownictwie jedno- i wielorodzinnym warunków technicznych. Artykuł opracowano na podstawie referatu autora pochodzącego z materiałów seminaryjnych Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2020.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.