Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Powietrzne pompy ciepła. Rozwój technologii i perspektywy zastosowania tych urządzeń w ogrzewnictwie. Część 2 (str. 21 nr. 5/51/20)
dr inż. Marian Rubik
  

DOI: 10.15199/9.2020.5.4

Słowa kluczowe: pompy ciepła, dolne źródła, czynnik roboczy, napęd inwerterowy

Streszczenie

 W artykule opisano rozwój technologii powietrznych pomp ciepła zmierzający do poprawy ich efektywności energetycznej i niezawodności oraz zakresu eksploatacji (umożliwienia ich ekonomicznej eksploatacji w warunkach niskiej temperatury zewnętrznej) dzięki przystosowaniu urządzeń do specyficznych właściwości dolnego źródła ciepła. Zastosowanie w powietrznych pompach ciepła. nowych inwerterowych sprężarek z wtryskiem czynnika, elektronicznych zaworów rozprężnych oraz nowoczesnych systemów sterowania sprawiło, że pompy te mogą być wykorzystane do ogrzewania budynków nawet w warunkach zimnego klimatu z efektywnością energetyczną możliwą do zaakceptowania, gdyż praktycznie moc współczesnych powietrznych pompy ciepła pozostaje niezmienna aż do temperatury powietrza zewnętrznego -15oC. W artykule opisano również nowe czynniki robocze przeznaczone do wysokotemperaturowych pomp ciepła oraz podano przykłady rozwiązań wybranych konstrukcji urządzeń.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.