Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Ekonomiczne i środowiskowe korzyści z zastosowania absorpcyjnych agregatów chłodniczych zasilanych ciepłem odpadowym z układu przemysłowego (str. 8 nr. 5/51/20)
mgr inż. Andrzej Jadziak
dr inż. Marcin Malicki
  

DOI: 10.15199/9.2020.5.2

Słowa kluczowe: absorpcyjne agregaty chłodnicze, ciepło odpadowe

Streszczenie

Absorpcyjne agregaty chłodnicze dostarczają najwięcej korzyści w zastosowaniach przemysłowych, w których przez cały rok mogą być zasilane ciepłem odpadowym i produkować chłód na potrzeby technologiczne bądź procesowe. W artykule, przedstawiono analizę ekonomiczną i środowiskową „Case Study” zastępowania istniejącego sprężarkowego układu chłodniczego bromolitowym, absorpcyjnym agregatem chłodniczym zasilanym ciepłem odpadowym.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.