Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Koszty marginalne w ciepłownictwie (str. 3 nr. 5/51/20)
dr inż. Małgorzata Niestępska
  

DOI: 10.15199/9.2020.5.1

Słowa kluczowe: systemy ciepłownicze, ekonomia ciepłownictwa, koszty marginalne

Streszczenie

Opisano możliwości i zasady stosowania analizy marginalnej do wykorzystania w planowaniu rozwoju sieci ciepłowniczej. Próby analizy marginalnej i stworzenia mapy obszarów kwalifikowanych do podłączenia do sieci ciepłowniczej podjęło się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie. Opracowano podstawy do bardziej systemowych decyzji z uwagi na zapytania dotyczące możliwości przyłączenia obiektów projektowanych w gminach na terenie całego powiatu ciechanowskiego.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.