Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Eksperymentalne badania radiacyjno-kondukcyjnej wymiany ciepła w macie aerożelowej Porogel Medium Space-Loft. (str. 257 nr. 7/50/2019)
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
mgr inż. Mateusz Zieliński
dr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
  

DOI: 10.15199/9.2019.7.3

 łowa kluczowe: mata aerożelowa, przewodność cieplna

Streszczenie

Przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej k maty aerożelowej o nazwie handlowej Porogel Medium Space-Loft firmy Aspen Aerogels (USA). Obiektem badań były cztery próbki: a) warstwa maty aerożelowej o grubości 10 mm, b) dwie warstwy maty o łącznej grubości 20 mm, c) trzy warstwy o łącznej grubości 30 mm, d) czterech warstw o łącznej grubości 40 mm. Pomiary wykonano w zakresie temp. od około 0 oC do około 50 oC Wyniki badań k w funkcji grubości próbki l oraz w funkcji temp. T porównano z takimi samymi badaniami wykonanymi w ostatnich latach przez autorów dla styropianu białego w kropki firmy Termoorganika (Polska) oraz styropianu grafitowego firmy Arbet (Austria) [3-6].

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.