Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wpływ parametrów fizykalnych na współczynnik przenikania ciepła okien wieloskrzydłowych (str. 106 nr. 3/50/2019)
mgr inż. Joanna Borowska
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
  

DOI: 10.15199/9.2019.3.4

 Słowa kluczowe: współczynnik przenikania ciepła, stolarka okienna, okna wieloskrzydłowe, model matematyczny, analiza regresyjna

Streszczenie

Okno składa się z kilku elementów konstrukcyjnych o zróżnicowanych wartościach parametrów fizykalnych. Istnieje potrzeba opracowania uniwersalnego algorytmu do obliczania współczynnika przenikania ciepła wieloskrzydłowej stolarki okiennej. Celem artykułu jest analiza współczynnika przenikania ciepła wieloskrzydłowej stolarki okiennej w zależności od wybranych czynników.

Tematem artykułu jest określenie wpływu fizykalnych właściwości cieplnych elementów stolarki okiennej (współczynnik przenikania ciepła oszklenia Ug; współczynnik przenikania ciepła ramy Uf; liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka termicznego ψg,f) na współczynnik przenikania ciepła wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego. Wyznaczono optymalne wartości parametrów dla wieloskrzydłowej stolarki okiennej, są to: Ug =0,30 W/(m2·K); Uf =0,80 W/(m2·K); ψg,f =0,03 W/(m·K); r=1. Wielkości te pozwalają na osiągnięcie minimalnej wartości współczynnika przenikania ciepła Uw,min=0,493 W/(m2·K).

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.