Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
The Influence of Physical Parameters on the Heat Transfer Coefficient of Multi-Sash Win-dows (str. 106 nr. 3/50/2019)
mgr inż. Joanna Borowska
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
  

DOI: 10.15199/9.2019.3.4

 

Keywords: heat transfer coefficient, windows, multi-sash windows, mathematical model, regression analysis

Abstract

The window consists of several construction elements with different values of physical parameters. There is a need to create a universal algorithm for calculating the heat transfer coefficient for multi-sash widows. The aim of this publication is to analyze the heat transfer coefficient of multi-sash windows depending on the selected factors. In the physical characteristics of thermal parameters of windows (heat transfer coefficient of glazing Ug, heat transfer coefficient of frame Uf, linear heat transfer coefficient thermal bridge ψg,f) on the heat transfer coefficient of multi-sash windows in residential buildings. Analysis made on the basis of a developed deterministic mathematical model. It was found that the optimal values of the parameters tested for multi-sash windows are: Ug=0,30 W/(m2K); Uf = 0,80 W/(m2K); ψg,f=0,03 W/(mK); r=1. They allow to achieve a minimum value of Uw,min = 0,493 W/(m2K).

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.