Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Badania eksperymentalne mocy chłodniczej chłodziarki TS-350. Część I. (str. 428 nr. 10/48/2017)
prof. dr hab. inż. Bernard Nowak
dr inż. Piotr Życzkowski
dr inż. Rafał Łuczak
  

W artykule rozważa się zagadnienie efektywnego wykorzystania mocy cieplnej, stosowanych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, sprężarkowych chłodziarek powietrza typu TS-350. Podano w nim rezultaty przeprowadzonych pomiarów i wykonanych obliczeń dla różnych wariantów pracy wymienionego typu chłodziarek. Pomiary i obliczenia dotyczą parametrów termodynamicznych powietrza przed i po jego schłodzeniu oraz parametrów wody w obiegu skraplacza wymienionej chłodziarki. Badania oceniające skuteczność schładzania powietrza chłodziarkami TS-350 wykonano na stanowisku prób u ich producenta oraz w warunkach kopalnianych. Uzyskane rezultaty poddano analizie statystycznej oceniając wpływ poszczególnych parametrów chłodzonego powietrza i parametrów wody chłodzącej skraplacze na jakoś pracy badanych chłodziarek. Oceny te wykorzystane zostaną w równaniach kryterialnych jakości chłodzenia powietrza. Zagadnienie to przedstawione zostanie w następnej publikacji.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.