Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Experimental Studies of the Cooling Capacity of the Refrigerator TS-350. Part I (str. 428 nr. 10/48/2017)
prof. dr hab. inż. Bernard Nowak
dr inż. Piotr Życzkowski
dr inż. Rafał Łuczak
  

In this article, the issue of efficient usage of heat power for ventilation and air-conditioning systems in compressed refrigerator TS-350 type is considered. Results of measurements and calculations made for different variants of work for mentioned above types of refrigerators are presented. Measurements and calculations refer to the thermodynamic air parameters before and after its cooling and to the water parameters in the evaporator circuit of the refrigerator. Studies, which evaluate the cooling efficiency in the refrigerators TS-350 type were performed on the manufacturer’s test bench and in the mining conditions. The obtained results were subjected to a statistical analysis evaluating the influence of particular parameters of air cooling and parameters of condenser’s water-cooling on the quality of the work of refrigerators. These evaluations will be used in the dimensionless equations of air cooling quality. This issue will be discussed in the next publication.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.