Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Stosowany w Polsce niewłaściwy system rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań za pomocą podzielników (str. 356 nr. 9/2011)
dr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
  

Przedstawiono przykłady błędnego rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach wielolokalowych za pomocą podzielników.  Podano przyczyny niewłaściwych rozliczeń. We wnioskach wskazano na potrzebę wprowadzenia nowych aktów prawnych regulujących rozliczanie kosztów ogrzewania pomiędzy zarządcą budynku a lokatorami.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.