Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Analiza częstotliwościowa zmienności natężenia promieniowania słonecznego jako determi-nanta stanów termicznych w kolektorach słonecznych (str. 20 nr. 12/08)
dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab. inż Paweł Obstawski
  

Dokonano analizy spektralnej dobowego rozkładu natężenia promieniowania słonecznego dla wybranych dni określając trzy składowe przenoszące główną moc sygnału. Następnie złożono dobowe przebiegi natężenia promieniowania słonecznego z poszczególnych składowych harmonicznych, uzyskując w ten sposób odwzorowanie rzeczywistego przebiegu promieniowania słonecznego.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.