Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Frequency Analysis of Variability of Solar Radiation Intensity as Determinant of Ther-mal Status in Solar Collectors (str. 20 nr. 12/08)
dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab. inż Paweł Obstawski
  
A spectral analysis has been carried out concerning 24- hour intensity of the solar radiation for selected days. Three components transferring main signal power were determined. Next, the 24- hour intensity function of the solar radiation from the respective harmonic components was superposed forming a representation of a real function of the solar radiation.  
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.