Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Ocena wpływu zniszczenia przez pożar instalacji wewnętrznych prowadzonych w garażu podziemnym na funkcjonowanie całego budynku (str. 42 nr. 4/53/22)
mgr inż. Bernardetta Ryba
dr hab. inż. prof. AGH Marek Borowski
  

DOI: 10.15199/9.2022.4.7

 

Słowa kluczowe: pożar garażu podziemnego, przepisy pożarowe, przepusty instalacyjne, przejścia pożarowe

Streszczenie

Pożar to jedno z najpoważniejszych niebezpieczeństw, na jakie narażeni są ludzie przebywający w budynkach. Z tego powodu bardzo ważnym zagadnieniem jest ochrona przeciwpożarowa budynków. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej [3] nakłada różne obowiązki na zarządców i właścicieli nieruchomości w trosce o życie i zdrowie ludzi.

Instalacje zasilające, takie jak zasilanie elektryczne, wodne, kolektory kanalizacyjne, są kluczowe do funkcjonowania całego budynku, nie tylko części podziemnej. Analiza wykazała, że mimo prawidłowo zabezpieczonych przepustów pożarowych i odcięcia stref pożarowych, budynki w całości nie nadają się do użytku przez zniszczenie instalacji doprowadzających media do lokali mieszkalnych.

W artykule dokonano przeglądu przypadków zniszczeń instalacji po pożarze. Przeanalizowano także dwa inne przykładowe budynki pod kątem wystąpienia pożaru w przestrzeni garażu.

Celem artykułu jest przedstawienie jakie zniszczenia oraz jakie skutki wiążą się z określonymi sposobami wykonywania instalacji.

Zakres artykułu obejmuje charakterystykę przykładowych budynków mieszkalnych wraz z analizą zniszczeń instalacji w garażu, które jak się okazuje mają wpływ na funkcjonalność całego budynku w okresie odbudowy.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.