Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Neuronowy model prognozowania smogu (str. 28 nr. 1/53/22)
dr. Joanna Kajewska Szkudlarek
mgr inż. Kamila Makar
  

 

 DOI: 10.15199/9.2022.1.4

Słowa kluczowe: analiza skupień, model prognozy smogu, PM10, sztuczne sieci neuronowe, zanieczyszczenie powietrza

Streszczenie

 W dzisiejszych czasach zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych, globalnych zagrożeń dla człowieka i środowiska. Prognozowanie zanieczyszczeń powietrza możliwe jest dzięki modelom sztucznej inteligencji, w tym sztucznym sieciom neuronowym.

 W artykule przedstawiono model prognozowania smogu z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych stworzony na podstawie wielkości stężenia pyłów PM10 w Nowej Rudzie w okresie 2019-2020 oraz danych meteorologicznych.  Do prognozowania wykorzystano sieć neuronową typu perceptron wielowarstwowy. Aby poprawić jakość modelu wykorzystano analizę skupień, dzięki której otrzymano dokładniejszą prognozę.

 Przeprowadzone badania wskazują, że wykorzystanie analizy skupień do grupowania wielkości PM10 w zależności od aktualnej temperatury minimalnej znacząco wpływa na jakość prognozy. Wynika to z korelacji niskiej temperatury powietrza, która wymusza ogrzewanie mieszkań, ze wzrostem wielkości niskiej emisji. Zastosowanie zaproponowanej metodyki prognozowania umożliwiło otrzymanie neuronowego modelu predykcji PM10, w którym zależność danych rzeczywistych i prognozowanych wynosiła r=0.99, a średniokwadratowy błąd MSE od 0.021 do 0.159. Tak dokładne prognozowanie zanieczyszczenia powietrza może się przyczynić do poprawy jakości życia i ochrony społeczeństwa przed smogiem.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.