Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wysokoefektywna jednostka klimatyzacyjna do obiektów wielkopowierzchniowych (str. 15 nr. 5/52/21)
dr inż. Paweł Drąg
dr inż. Demis Pandelidis
mgr inż. Anna Pacak
mgr inż. Aleksander Cichoń
  

DOI: 10.15199/9.2021.5.3 

Słowa kluczowe: chłodzenie wyparne, system sorpcyjny, wstępne chłodzenie powietrza

Streszczenie:

Obecnie poszukuje się alternatywnych rozwiązań tradycyjnych systemów klimatyzacyjnych, które pozwalają na obniżenie zużycia energii w budynkach. W niniejszym artykule przedstawiono postęp w opracowaniu prototypu wysokoefektywnej jednostki wentylacyjno-klimatyzacyjnej dla umiarkowanego i wilgotnego klimatu, wykorzystującej koncepcję wymienników wyparnych z tzw. chłodzeniem punktu rosy. Jest to możliwe dzięki technologii chłodzenia wyparnego stosowanego do zwiększenia efektywności osuszania powietrza. W celu zaprojektowania odpowiedniego urządzenia przeprowadzono szereg testów materiałów porowatych, które są wykorzystane do budowy wymiennika. Koncepcja została zweryfikowana z wykorzystaniem metod modelowania numerycznego oraz przeprowadzono wstępne badania eksperymentalne, które potwierdziły słuszność założeń. Jednostka może być również wykorzystana jako element dodatkowy w systemach klimatyzacyjnych obniżający zużycie energii elektrycznej przez sprężarkowe systemy chłodnicze.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.