Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Przemiany chemiczne podczas spalania w złożu (str. 20 nr. 4/52/21)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

DOI: 10.15199/9.2021.4.4

 

 

Słowa kluczowe: kotły stałopalne małej mocy, węgiel kamienny, drewno, pelet

Streszczenie

W artykule opisano przemiany chemiczne zachodzące podczas spalania paliwa w złożu oraz wpływ techniki spalania na sprawność cieplną procesu oraz emisję szkodliwych produktów spalania do atmosfery.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.