Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Zastosowanie układu odzyskiwania ciepła w instalacji chłodniczej na przykładzie tuneli chłodniczych (str. 27 nr. 2/52/21)
dr hab. inż. prof. AGH Marek Borowski
mgr inż. Bernardetta Ryba
  

DOI: 10.15199/9.2021.2.4

 

Słowa kluczowe: instalacja chłodnicza, tunel chłodniczy, odzyskiwanie ciepła

Streszczenie

Instalacje chłodnicze są powszechnie stosowane tam, gdzie jest potrzeba odprowadzania ciepła ze środowiska chłodzonego w celu uzyskania i utrzymania temperatury niższej niż temperatura otoczenia. Są one stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym. Szczególnym przypadkiem są tunele chłodnicze, które są pomieszczeniami wyposażonymi w urządzenia  do wychłodzenia lub zamrożenia produktów w krótkim czasie. W przypadku instalacji chłodniczych możliwe jest wykorzystanie ciepła skraplania, które można potraktować jako odpadowe. W artykule przeprowadzono analizę możliwości odzyskiwania i magazynowania ciepła z instalacji chłodniczej  tunelu  przeznaczonego do zamrażania mięsa drobiowego. Wyznaczono ilości ciepła możliwego do odzyskania z instalacji chłodniczej przy maksymalnym obciążeniu tunelu. Oszacowano oszczędności kosztów wytwarzania ciepła w  przykładowej instalacji chłodniczej i konwencjonalnych nośników energii.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.