Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Techniki spalania paliw w kotłach stałopalnych (str. 11 nr. 2/52/21)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

DOI:10.15199/9.2021.2.2

 

Słowa kluczowe: spalanie górne, spalanie górne, spalanie krzyżowe, kotły stałopalne, kotły retortowe, ręczny i mechaniczny załadunek paliwa

Streszczenie

W artykule opisano rozwój różnych technik spalania paliw w stałopalnych kotłach grzewczych. Omówiono sposoby mechanizacji zasilania kotłów w paliwo i doprowadzania powietrza do spalania oraz ich wpływ na jakość procesu spalania, ograniczenie emisji do atmosfery stałych i gazowych produktów spalania, a także na sprawność cieplną kotłów.

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.