Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Uwarunkowania prawne dotyczące energetyki odnawialnej (str. 2 nr. 1/52/21)
mgr inż. Jakub Magnuszewski
dr hab. inż. prof PB Mariusz Adamski
  


DOI: 10.15199/9.2021.1.1

Słowa kluczowe: uwarunkowania prawne, ochrony środowiska, koncesja
Streszczenie


W artykule podano uwarunkowania prawne dotyczące energetyki odnawialnej. Wskazano na zapisy Konstytucji RP odnoszące się do ochrony środowiska. Przeanalizowano zapisy prawa energetycznego, wskazano zasady wydawania koncesji w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w źródłach niekonwencjonalnych oraz zasady przyłączania do sieci energetycznej lub ciepłowniczej.
 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.