Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Przegląd błędów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych w kontekście efektywności pracy systemu wentylacji i jakości dostarczanego powietrza. (str. 18 nr. 12/51/20)
mgr inż. Klaudia Zwolińska
mgr inż. Bernardetta Ryba
dr hab. inż. prof. AGH Marek Borowski
  

DOI: 10.15199/9.2010.12.4

Słowa kluczowe: wentylacja mechaniczna, błędy wykonawcze instalacji wentylacji, błędy eksploatacyjne, czystość instalacji, jakość powietrza, efektywność wentylacji

Streszczenie

Głównym zadaniem systemu wentylacji w obiektach jest zapewnienie komfortu termicznego użytkowników. W związku z wydłużeniem czasu, który człowiek przez całe swoje życia spędza w budynkach, jest to szczególnie istotne zagadnienie. Skuteczna wymiana powietrza jest zatem niezbędna, a jej realizacja możliwa jest dzięki właściwie zaprojektowanym a także wykonanym i eksploatowanym instalacjom. Istnieje wiele przyczyn niewłaściwie działających systemów wentylacji, które wynikać mogą zarówno z niewiedzy, jak też z pośpiechu w wykonaniu, czy też ograniczania kosztów na etapie montażu elementów instalacji.

W artykule przedstawiono przykładowe błędy zarówno wykonawcze, jak i eksploatacyjne, z jakimi autorzy zetknęli się w trakcie realizacji inwestycji. W artykule szczególną uwagę zwrócono na negatywny wpływ takich błędów zarówno w kontekście komfortu użytkowników, jak i efektywności działania całego systemu. Wśród poruszonych zagadnień uwzględniono także wpływ czystości poszczególnych elementów instalacji na energochłonność systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz parametry powietrza w pomieszczeniach.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.