Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Proces spalania paliw stałych (str. 7 nr. 12/51/20)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

DOI: 10.15199/9.2020.12.2

 

Słowa kluczowe: paliwa stałe,  węgiel kamienny, biopaliwa

Streszczenie:

W Polsce najczęściej spalanym paliwem jest węgiel kamienny. Węgiel kamienny traci na znaczeniu na rzecz innych źródeł energii w tym biopaliw stałych. Procesy występujące podczas spalania paliw stałych są podobne. Porównanie spalania węgla i drewna może być przydatne przy konstruowaniu nowej generacji automatycznych kotłów na biopaliwa stałe. Przedmiotem artykułu jest omówienie podstawowych przemian i procesów zachodzących w paliwie podczas spalania takich jak suszenie, zgazowanie i spalanie.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.