Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Metodyka badania efektywności czerpni powietrza pod kątem zatrzymywania wody (str. 24 nr. 11/51/20)
dr inż. Izabela Tekielak-Skałka
mgr inż. Joanna Halibart
dr hab. inż. prof. AGH Marek Borowski
dr inż. Michał Karch
  

DOI: 10.15199/9.2020.11.5

 

Słowa kluczowe: czerpnia powietrza, przenikanie wody, symulacja deszczu, metodyka pomiarów, stanowisko pomiarowe

Streszczenie

W artykule przedstawiono, na podstawie normy, sposób wyznaczania ilości wody zatrzymanej i penetrującej czerpnię.

Opisano budowę stanowiska badawczego, na którym wyznacza się efektywność zatrzymywania wody przez czerpnię, wraz z podaniem podstawowych wymagań jakie muszą spełniać elementy składowe układu pomiarowego. W kolejnej części artykułu zamieszczono procedurę wyznaczania efektywności zatrzymywania wody przez żaluzję. Na przykładowych wynikach pomiarów zamieszczono wykresy zależności zmiany strumienia wody dostarczanej przez dysze oraz strumienia wody penetrującego przez płytę kalibracyjną od prędkości przepływającego powietrza oraz wykres efektywności zatrzymania wody w funkcji prędkości powietrza w rdzeniu żaluzji.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.