Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Systemy odciągów miejscowych i okapów. Część 2. (str. 21 nr. 10/51/20)
mgr inż. Anna Pacak
dr inż. Demis Pandelidis
  

DOI: 10.15199/9.2020.10.4

Słowa kluczowe: strumień konwekcyjny, usuwanie ciepła, wytyczne do projektowania

Abstrakt

W zakładach przemysłowych konieczne jest zastosowanie urządzeń usuwających ciepło oraz zanieczyszczenia powstające podczas procesów technologicznych. W tym celu wykorzystuje się okapy przemysłowe, które są częścią instalacji odciągów miejscowych. W niniejszym artykule scharakteryzowano zjawiska towarzyszące powstawaniu konwekcyjnego strumienia ciepła nad źródłem ciepła. W celu zastosowania odpowiednich rozwiązań przez projektantów takich instalacji przedstawiono sposoby obliczania parametrów strumienia konwekcyjnego. W wyniku przeglądu rozwiązań dostępnych na rynku zestawiono i przeanalizowano różne technologie okapów i systemów filtracji zanieczyszczeń przemysłowych.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.