Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Systemy odciągów miejscowych i okapów. Część 1. (str. 33 nr. 6/51/20)
mgr inż. Anna Pacak
  

DOI: 10.15199/9.2020.7-8.5

 

Słowa kluczowe: odciągi miejscowe, okapy, ssawki, źródło zanieczyszczeń

Streszczenie

W pierwszej części artykułu przedstawiono systemy wentylacji odciągów miejscowych przeznaczonych do stosowania w obiektach przemysłowych. Scharakteryzowano systemy ssawek, a także przedstawiono najważniejsze wytyczne projektowe takich systemów. Opisano wpływ lokalizacji odciągów miejscowych źródła zanieczyszczeń na efektywność ich pracy.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.